EESTI MALEKOOLKOND

Maletrennid kõigile!

Malemängu eelis geomeetria ja loogika ees seisneb selles, et täna suudab ta edukalt täita universaalse intellektuaalse eelõpetuse rolli, aidates õigel kasutamisel kaasa paljude omaduste ja pädevuste arendamisel, mida õpilased vajavad tulevikus. Malemäng võib muutuda pidevaks loomingulise intuitsiooni allikaks, sest olles selle hämmastava struktuuriga tutvunud, pole inimesed seda tavaliselt kunagi täielikult unustanud – erinevalt paljudest asjadest, mida koolis meile õpetatakse.

-Jaan Ehlvest

Eesti Malekoolkond on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on malemängu leviku ja õpetamise suurendamine Eestis. Selle jaoks vahendab EMKK erinvate male sisuloojate loomingut ning teenuseid oma lehel. Tulusid kasutatakse omakorda uute malematerjalide loomiseks.

Siit leiab lugeja palju erinevaid võimalusi oma maleoskuste arendamiseks. Koolitusi on igale malesõbrale, nii harrastajale kui kogenenud malehaile. Sisu puhul on märkimisväärne seik, et see on tehtud kättesaadavaks eesti keeles.

Alusta oma teed tippu juba täna