Lehte haldab ja sisu omab MTÜ Eesti Malekoolkond (edaspidi ühing) või ühinguga koostöös oleva juriidiline organisatsioon, füüsiline isik.

Ühingu eesmärgiks on male leviku ja õpetamise edendamine Eestis.

Ühing on vahendajaks erinevatele malekooitustele ja malematerjalidele. Ühing ei võta vastutust kolmanda osapoole poolt tehtud tegevuse ega kahju eest. Oma teenuse korrektse pakkumise eest vastutab vahendatav juriidiline või füüsiline isik.

Täpsemate küsimuste korral, pöörduge: eestimkk@gmail.com.