EHLVESTI MALEKOOLI

ONLINE KIIRMALETURNIIR

JUHEND

Eesmärk
Populariseerida malemängu ja -õpet Eestis.

Toimumisaeg ja -koht
Turniir toimub online-male veebikeskkonnas lingil: https://lichess.org/swiss/y33iw1nK
(ligipääs Eesti Malekoolkond võistkonna liikmena). Võistlus toimub 31. oktoobril kell 12:00
ja kestab orienteeruvalt kolm tundi. Turniiriga saab liituda ka hilisemal kellaajal, mängides
selle võrra vähem voore.

Osavõtjad
Turniirile on oodatud kõik malehuvilised, kellel on kasutaja lehel https://lichess.org/
(registreerumine tasuta).

Registreerimine

  • Osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm kodulehel http://emkk.karelpaan.ee/turniir/
  • Seejärel saab turniiril osalemiseks liituda lichess’is võistkonnaga „Eesti
    Malekoolkond“ (https://lichess.org/team/eesti-malekoolkond) – võistkonnaga
    liitumisel tuleb taotlusse kirjutada ka oma täisnimi (muidu taotlust ei kinnitata).
  • Võistkonnaga liitumise järel saab turniirilingil https://lichess.org/swiss/y33iw1nK
    vajutada „liitu“.

Korraldus
Turniir toimub šveitsi süsteemis. Kokku mängitakse 7 vooru ajakontrolliga 10 minutit + 2
sekundit käigule.
Võrdsete punktide korral toimub paremusjärjestuse määramine Sonneborn-Bergeri süsteemi
alusel. Kui peaks selguma, et mängija kasutab turniiri ajal kõrvalist abi, eemaldatakse ta
turniirilt.

Autasustamine
Võistluse kuuele paremale on auhinnaks pääse suurmeister Jaan Ehlvesti online-meistriklassi,
mis toimub 4. novembril kell 19:00.

Korraldaja
Turniiri korraldab Eesti Malekoolkond. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendavad
korraldajad ning nende otsus on lõplik. Täpsustavate küsimuste korral ja esiviisikusse tulijatel
palume kirjutada meilile: ehlvestimalekool@emkk.karelpaan.ee.